◉◉

to jest wolność X niedosłyszy bo mieszka w rzędzie