wtędy

pewność nie ma ojca ani matki, nie ma twarzy ani mgnień, pewność nie ma jest