wtędy

granulat przeznaczony do zwalczania szczurów, myszy i innych gryzoni
proszek do likwidacji osobników dorosłych i larw owadów latających, pełzających i pajęczaków