wtędy

z piekła dlaczego
na ten żar żalu ulewający mu się
akcentów ale czy to wystarczy
bóg obdarzył je parasolkami