wtędy

na krze, niemal bezzębne, niepodłączony, niż go wymyślili, niż jakiekolwiek inne,