wtędy

czas przez ascz pełznie
ascz przez czas frunie