wtędy

żadnych gałęzi stąd
jak ptak któremu śnieg zastąpił oczy